Δήμοι και GDPR - Κύρια Εικόνα

Δήμοι και GDPR

Δήμοι και Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) Ο Κανονισμός 2016/679 της ΕΕ ο οποίος ισχύει από τις 25/5/2018 έφερε μια νέα πραγματικότητα στον

Read More »
Δίκαιο των Ψυχικά Ασθενών - Κύρια Εικόνα

Δίκαιο των Ψυχικά Ασθενών

Ένα από τα πιο περίπλοκα και λεπτά ζητήματα στον χώρο του Δικαίου στη Κύπρο αλλά και παγκόσμια, είναι η έκφραση των δικαιωμάτων των ατόμων τα

Read More »
Εκφοβισμός και Δίκαιο - Κύρια Εικόνα

Εκφοβισμός και Δίκαιο

Ο εκφοβισμός και εμείς. Είμαστε όλοι γνώστες της ορολογίας και καταδικάζουμε την πράξη. Το bullying (στα Ελληνικά «εκφοβισμός») έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας μας, μας

Read More »