Δήμοι και GDPR

Δήμοι και GDPR - Κύρια Εικόνα

Δήμοι και Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) Ο Κανονισμός 2016/679 της ΕΕ ο οποίος ισχύει από τις 25/5/2018 έφερε μια νέα πραγματικότητα στον τρόπο εργασίας όχι μόνο των εταιρειών δημόσιων και ιδιωτικών αλλά και στους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οι Δήμοι και οι Κοινότητες, καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί […]

Δίκαιο των Ψυχικά Ασθενών

Δίκαιο των Ψυχικά Ασθενών - Κύρια Εικόνα

Ένα από τα πιο περίπλοκα και λεπτά ζητήματα στον χώρο του Δικαίου στη Κύπρο αλλά και παγκόσμια, είναι η έκφραση των δικαιωμάτων των ατόμων τα οποία τυχαίνει να είναι ψυχικά ασθενείς. Σε ποιο σημείο βρίσκεται ο ψυχικά ασθενής διεκδικώντας τα δικαιώματα του; Τι είναι το άτομο αυτό για το Δίκαιο; Οι ψυχικά ασθενείς, αποτελούσαν διαχρονικά […]

Εκφοβισμός και Δίκαιο

Εκφοβισμός και Δίκαιο - Κύρια Εικόνα

Ο εκφοβισμός και εμείς. Είμαστε όλοι γνώστες της ορολογίας και καταδικάζουμε την πράξη. Το bullying (στα Ελληνικά «εκφοβισμός») έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας μας, μας είναι γνώριμο και πολύ συχνά γινόμαστε θύτες ή θύματα του, ακόμα και χωρίς να το καταλάβουμε. Ο εκφοβισμός είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο φυσικά δεν είναι καινούργιο, αλλά […]